روژه‌ی ما برای پناهنده‌ها و مهاجرانی‌ست تخصص لها تحصیلی (دانش اهی) یا آوس‌بیلدون (دوره‌های آموزشی) في بخش‌های اجتماعی ، آموزشی (م راقبتی) و حوزه‌یامت علاقه مند.
فلایر (برگه‌ی اطلاعاتی) چند زبانه‌ی ما در اینجا موجود.

الخدمات التي نقدمها:

  • برنامه‌ریز یزیز یام به دورهی دوره‌هایأموزشیا ، وتنزیلی دی دورههای اجتماعایا
  • ارائه‌ی کارگاه یا اطلاعات راجع به مشاغلی في زمینه‌های اجتماعی
  • همراهی کردن شما یا کارگاه‌های آموزشی- حرفه‌ای
  • مربیانی ارتباط مربیانیات في دورههای آموزشی را گزا رش می‌دهند ، و شما را همراهی و حمایت می‌کنند.
  • برگزاری جلسات اطلاعات‌دهنده واندینی که علاقهمند هستند یک نما یکی از راه‌های ورود به مشاغل في بخش‌های اجتماعی به صور واضحة و رو شن داشته‌ باشند.
خوشحال هستیم که این روژه توسطه کانون موسسه‌ی همکارمان انجام ی‌شود:

YAAR eV و Alkawakibi eV وجمعية اللاجئين الإيرانيين في برلين eV

هاتف: 030 66 64 07-27
SozialeBerufe@kommmitbbz.de
محمد جوني

الأخصائي الاجتماعي وقائد المشروع
m.jouni@kommmitbbz.de

قنوات ميرسي مانجوت

اداره کل و کمک

التغييرات الزمنية بسبب كورونا!
يرجى الرجوع إلى هنا: معلومات
سه‌شنبه‌ها من الساعة ۱۰:۳۰
(مشاوره بدون وقت سابقی)

 

شارع البرج 72
10551 برلين
طبق‌ي چهارم

اللغات:
عربی ، فارسی / دری ، فرانسه ، فرنسا
اللغاتهای دیگر با مترجم امکان‌پذیر است
دعاية ما لدينا هي صور ومجاني.

هذا المشروع من خلال التكنولوجيا والهندسة: