ما در اینجا مراسم مرتبط با پروژه هایمان و همینطور به شریکان کاریمان مربوط می شود.
ترمین: سه شنبه، ۷ آوریل ۲۰۲۰ از ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۴.۳۰

مکان: آنلاین از طریق Zoom. (اطلاعات برای ورود پس از ثبت نام)

اطلاعات بیشتر در اینجا.