مشاوره برای الحاق خانواده
در زمان کنونی:

فقط مشاوره‌ي تلفنی انجام می‌شود.

سه‌شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۶ با مترجم عربی.

مشاوره برای الحاق اعضای خانواده در برلین و برندربورگ

هدف از این پروژه این است: با مشاوره به پناهندگان فرصت‌هایی برای اقدام فعال اعضای خانواده به منظور الحاق به هم صورت گیرد.

خانواده‌ها با هم می‌مانند

در این پروژه به تمامی پناهجویان و پناهندگان، مستقل از کشور مبداء و نوع اقامت، در موارد زیر مشاوره و همیاری ارائه می‌گردد:
الحاق خانواده برای پناهندگان بر اساس کنوانسیون بین‌المللی ژنو
الحاق خانواده برای دارندگان اقامت حمایت جانبی (بشردوستانه)
الحاق خانواده برای کودکان تنها (بدون سرپرست)
الحاق خانواده برای پناهندگانی که تازه 18 سالشان تمام شده است
الحاق خانواده از طریق ضمانت (دعوتنامه) براساس برنامه پذیریش دولت‌های محلی/ فدرال
مشاوره؛ شبکه‌سازی، افزایش مهارت برای همکاران در مراکز مشاوره، مراکز اقامت پناهجویان و داوطلبانی که به پناهجویان کمک می‌کنند، از دیگر خدمات ما است.
خدمات ما در حال حاضر:
افزایش اطلاعات و جمع‌اوری اسناد و مدارک در باره افرادی که در روند الحاق خانواده آسیب دیدند
مشاوره برای الحاق خانواده و حمایت برای ارائه درخواست
کمک و حمایت حقوقی از پناهجویان برای اقدامات قانونی
ارائه موراد اضطراری بشردوستانه به وزارت خارجه و اداره مهاجران

Schada Ghadban
s.ghadban@kommmitbbz.de
Anika Merklein
a.merklein@kommmitbbz.de
Benedikt Angstenberger
b.angstenberger@bbzberlin.de
Sebastian Muy
s.muy@kommmitbbz.de
Irfan Kizgin
i.kizgin@kommmitbbz.de
تغییرات زمان به دلیل کرونا!

لطفا به این لینک مراجعه کنید.

زمان مشاوره تلفنی

برای مشاوران و حامیان

 سه‌شنبه‌ها ساعت: 10:30-13

03040741115

Turmstr. 21
10559 Berlin
Haus M
Eingang O / P
2. Obergeschoss
ویزا صادر شده. حالا چه باید کرد؟

اولین مراحل لازم بعد از رسیدن به آلمان برای اعضای خانواده را در اینجا بخوانید.

از طرف:

Das Projekt ‚Familienzusammenführung in Berlin-Mitte‘ wird gefördert vom Bezirksamt Mitte.
Das Projekt ‚Familien gehören zusammen!‘ wird gefördert vom Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und der UNO-Flüchtlingshilfe.