این پروژه برای دختربچه‌ها و زنان جوانی در برلین  (از ۱۶ تا ۲۷ سال)  است که سابقه‌ی پناهندگی یا اصلیت مهاجر دارند.

اطلاعات بیشتر به زبان آلمانی در این لینک موجود است.

اطلاعات به زبان آلمانی  FemmeFürBildung Mentoring-Programm .
اطلاعات به زبان آلمانی FemmeFürBildung Lerncampus .
اطلاعات به زبان آلمانی  FemmeFürBildung Medien und KulturLab.
Mervete Bobaj
Projektleitung
m.bobaj@kommmit.eu
Franka Pieplow
Projektkoordination
f.pieplow@kommmitbbz.de
تغییرت زمانی به دلیل کرونا!

لطفا به این لینک مراجعه کنید.

Birkenstraße 62
10551 Berlin
Haus M, Eingang P
2. OG
مشاوره‌ی ما رایگان است. حمایت شده از طرف: