ما تمرین پشت این نظریه را به دانشجویان علاقه مند مددکاری اجتماعی و سایر موضوعات اجتماعی-آموزشی ارائه می دهیم. با حرفه ای که هر روز به هزاران پناهنده کمک می کند، از نزدیک آشنا شوید!

در صورت تمایل مدارک درخواستی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

bewerbung@kommmitbbz.de