به وب سایت مرکز مشاوره و پشتیبانی BBZ برای پناهندگان و مهاجران جوان خوش آمدید!

از زمان تأسیس در سال 1994، BBZ برلین - که در حال حاضر توسط KommMit eV حمایت می شود - با موفقیت برای بهبود وضعیت قانونی و زندگی مهاجران و پناهندگان جوان کار کرده است.

در صفحات بعدی می توانید اطلاعات بیشتری در مورد کار BBZ بخوانید، در مورد پروژه های فعلی و گذشته اطلاعات کسب کنید، تیم ما را بشناسید و دریابید که چگونه می توانید خودتان برای کمک به پناهندگان و مهاجران جوان فعال شوید.