تماس

BBZ
مرکز مشاوره و مرکز حمایت از پناهندگان و مهاجران جوان
حامی: KommMit eV

خیابان برج 72 طبقه دوم
10551 Berlin
نماینده توسط:
ولید چهارور
تماس با ما:
تلفن: 030. 66 64 07 20/23
فکس: 030. 66 64 07 24
ایمیل: mail@wegebbz.de

سلب مسئولیت

1. محدودیت مسئولیت

مطالب این وب سایت با نهایت دقت ایجاد شده است. با این حال، ارائه دهنده هیچ مسئولیتی در قبال صحت، کامل بودن و موضوعی بودن محتوای ارائه شده ندارد. محتوای وب سایت با مسئولیت خود کاربر استفاده می شود. مشارکت هایی که با نام مشخص شده اند، منعکس کننده نظر نویسنده مربوطه هستند و نه همیشه نظر ارائه دهنده. استفاده صرف از وب‌سایت ارائه‌دهنده منجر به هیچ گونه رابطه قراردادی بین کاربر و ارائه‌دهنده نمی‌شود.
2. پیوندهای خارجی
این وب سایت حاوی پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث ("پیوندهای خارجی") است. مسئولیت این وب سایت ها بر عهده اپراتورهای مربوطه می باشد. هنگامی که پیوندهای خارجی برای اولین بار پیوند داده شدند، ارائه دهنده محتوای شخص ثالث را برای هرگونه تخلف قانونی بررسی کرد. در آن زمان هیچ تخلف قانونی مشهود نبود. ارائه دهنده هیچ تأثیری بر طراحی و محتوای فعلی و آینده صفحات پیوند داده شده ندارد. تنظیم پیوندهای خارجی به این معنا نیست که ارائه دهنده محتوای پشت مرجع یا پیوند را به عنوان محتوای خود می پذیرد. نظارت مداوم بر پیوندهای خارجی برای ارائه دهنده بدون شواهد مشخص از نقض قانونی معقول نیست. اما در صورت اطلاع از تخلفات قانونی، این گونه لینک های خارجی بلافاصله حذف خواهند شد.
3. کپی رایت و حق چاپ فرعی
محتوای منتشر شده در این وب سایت مشمول حق چاپ آلمان و حق چاپ فرعی است. هر گونه استفاده ای که توسط قانون کپی رایت آلمان و قانون حق چاپ فرعی مجاز نیست، مستلزم رضایت کتبی قبلی ارائه دهنده یا دارنده حقوق مربوطه است. این امر به ویژه در مورد تکثیر، پردازش، ترجمه، ذخیره سازی، پردازش یا تولید مجدد محتوا در پایگاه های داده یا سایر رسانه ها و سیستم های الکترونیکی اعمال می شود. مطالب و حقوق اشخاص ثالث به این صورت علامت گذاری شده است. کپی برداری یا ارسال غیرمجاز مطالب یا صفحات کامل مجاز نیست و مجازات قانونی دارد. فقط تولید کپی و دانلود برای استفاده شخصی، خصوصی و غیر تجاری مجاز است.
ارائه این وب سایت در قاب های خارجی فقط با مجوز کتبی مجاز می باشد.
4. حفاظت از داده ها[1]
با مراجعه به وب سایت ارائه دهنده، اطلاعات مربوط به دسترسی (تاریخ، زمان، صفحه مشاهده شده) را می توان ذخیره کرد. این داده ها به داده های شخصی تعلق ندارند، اما ناشناس هستند. آنها فقط برای اهداف آماری ارزیابی می شوند. انتقال به اشخاص ثالث، برای مقاصد تجاری یا غیر تجاری، صورت نمی گیرد.
ارائه دهنده به صراحت اشاره می کند که انتقال داده ها در اینترنت (به عنوان مثال هنگام برقراری ارتباط از طریق ایمیل) دارای شکاف های امنیتی است و نمی تواند به طور کامل در برابر دسترسی اشخاص ثالث محافظت شود.
استفاده از جزئیات تماس در چاپ برای تبلیغات تجاری صراحتاً مورد نظر نیست مگر اینکه ارائه دهنده رضایت کتبی قبلی خود را داده باشد یا قبلاً یک رابطه تجاری وجود داشته باشد. ارائه‌دهنده و تمامی اشخاصی که در این وب‌سایت ذکر شده‌اند بدین وسیله به هرگونه استفاده تجاری و افشای داده‌های خود اعتراض دارند.
5. شرایط استفاده ویژه[2]
تا آنجا که شرایط ویژه برای استفاده فردی از این وب سایت از اعداد 1 تا 4 فوق منحرف می شود، در نقطه مناسب به صراحت به آن اشاره خواهد شد. در این مورد، شرایط استفاده خاص در هر مورد خاص اعمال می شود.
منبع: سلب مسئولیت از Juraforum.de