تیم

تیم ما سالها تجربه حرفه ای کار با پناهندگان و مهاجران و همچنین در کار جوانان و خانواده دارد.

کارمندان ما دانش تخصصی عمیقی در زمینه های حمایت از کودکان، جوانان و قانون رفاه اجتماعی، ترویج اشتغال جوانان و قانون مهاجرت و پناهندگی دارند. علاوه بر این، ترکیب تیم با پیشینه‌های فرهنگی متفاوت و مهارت‌های زبانی متنوع مرتبط با کارمندان ما مشخص می‌شود.