تیم

درباره‌ی تیم ب..ب.ز به زبان آلمانی در اینجا بخوانید.