اکتوئل:

در زمان حال فقط مشاوره تلفنی داده می‌شود:

سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۴

چهارشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۷

پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۴

۰۱۵۱۷۱۶۱۸۲۳۵

در زمان‌های دیگر ما از طریق ایمیل در دسترس هستیم.

این پروژه به منظور کمک به:

 • پناهجویان
 • پناهجویانی که همچنان پرونده پناهندگی‌شان باز و در حال رسیدگی است
 • پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان از سوی اداره مهاجرت رد شده و می‎خواهند علیه آن شکایت کنند
 • دارندگان اقامت حمایت‌های جانبی که می‌خواهند علیه رای اداره مهاجرت شکایت کنند و به عنوان پناهنده بر اساس کنوانسیون بین‌المللی ژنو به رسمیت شناخته شوند.
خدمات زیر را در حوزه مشاوره حقوقی/ امور پناهندگی و اقامت ارائه می‌کند:

 • توضیح در باره مراحل پناهندگی
 • شرایط و لازمه پناهندگی و مواردی که در پروسه پناهندگی باید رعایت شود
 • توضیح در باره مصاحبه اصلی در اداره مهاجرت (نکاتی که پیش و پس از مصاحبه باید مورد توجه قرار بگیرد)
 • توضیح رای اداره مهاجرت (جواب قبولی یا رد) و امکان‌های اعتراض به رای صادرشده (با کمک وکیل)
 • توضیح و مشاوره در باره بازپس‌گرفتن شکایت یا شکایت به دادگاه عالی (با کمک وکیل)
در حوزه  اجتماعی/ سوسیال هم برای موارد زیر مشاوره حقوقی ارائه می‌شود:

 • جابجایی و اسکان اعضای خانواده در یک مکان/ شهر
 • حقوق پناهجویی و پناهندگی
 • محل اسکان (به ویژه برای افرادی که باید تحت مراقب‌های ویژه قرار بگیرند)
 • مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز ( معرفی به روانپزشک، پزشک متخصص و .. در صورت نیاز و ضرورت و ارتباط‌گیری با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه)
 • معرفی و اقدام برای ورود به دوره‌های آموزش زبان آلمانی
Nadine Essmat
هماهنگ‌کننده‌ی پروژه
n.essmat@kommmit.eu
Jenny Fleischer
j.fleischer@kommmitbbz.de
تغییرات زمانی به دلیل کرونا!

لطفا این لینک را باز کنید.

زمان‌های مشاوره‌ی ما را در این لینک ببینید!
سه شنبه: ساعت 10:00 – 14:00 توسط نادین عصمت  و جنی فلایشر (آلمانی، انگلیسی، عربی)
چهارشنبه: ساعت 13:00 – 17:00 توسط لیزا اشمیت و جنی فلایشر (آلمانی ، انگلیسی ، عربی)
پنجشنبه: ساعت 10 تا 14 توسط نادین عصمت (آلمانی، انگلیسی، عربی)
Turmstr. 72
10551 Berlin
4. Etage
برای زبان‌های دیگر لطفا از قبل از طریق ایمیل درخواست وقت قبلی دهید.
اطلاعات درباره‌ی فرایند پناهندگی
اطلاعاتی درباره‌ی پناهندگی خانوادگی Familienasyl به زبان آلمانی و عربی.
مشاوره‌ی ما رایگان است.

این پروژه با همکاری Flüchtlingsrat Berlin انجام می‌شود. در اینجا درباره‌ي نکات اساسی پروژه بخوانید.

این پروژه از سوی صندوق مهاجرت، پناهندگی و ادغام اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود.