بریج به جوانان تنها و یا همراه خانواده، خانواده‌هایشان و تمامی پناهجویان و پناهندگان در باره حقوق اجتماعی، وضعیت پناهندگی و همچنین در باره مدرسه و بازار کار، کلاس آموزش زبان آلمانی و دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای مشاوره می‌دهد.

هدف از این مشاوره‌ها ادغام و هم‌آمیختگی پناهندگان و جوانان در جامعه آلمان است.

KommMit: با مدارس و مراکز آموزشی متعددی به صورت بلندمدت ارتباط دارد و برای ادغام و هم‌آمیختگی جوانان فعالیت می‌کند.

Walid Chahrour
mail@wegebbz.de
Poyraz Hannutoglu
p.hannutoglu@kommmitbbz.de
Tel.: 030/666407-20/-23
تغییرات زمانی به دلیل کرونا!

لطفا به این لینک مراجعه کنید.

زمان‌های مشاوره بدون وقت قبلی:

سه‌شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۶

Turmstr. 72
10551 Berlin
4. Etage

این پروژه از سوی وزارت کار دولت فدرال آلمان و صندوق آموزش و هم‌آمیختگی اتحادیه اروپا تا ژوئن 2019 حمایت مالی می‌شود